• ساعت : ۱۳:۲۶:۴۴
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ 
در پنجمین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار
پنج تن از دانشجویان شاهد و ایثارگر نخبه علمی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشكی قزوین برگزیده شدند

مجید نجفی، مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی قزوین از برگزیده شدن پنج تَن از دانشجویان شاهد و ايثارگر نخبه علمي و فرهنگي دانشگاه در پنجمین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار خبر داد.

نجفی با گفتن اینکه این جشنواره، خرداد ماه 1400 برگزار شد، بیان کرد: این افراد در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و کارشناسی ارشد بهداشت خانواده و کارشناسی مهندسی بهداشت محیط در حال تحصیل هستند.

وی اظهار کرد که «جایزه ملی ایثار» هر ساله با هدف پاسداشت و تجلیل برترین های علمی‌، آموزشی و برای تقویت و ايجاد انگیزه و فراهم آوردن زمینه‌های پرورش و رشد استعدادهای علمی دانشجويان شاهد و ایثارگر ممتاز، خلاق و نوآور، توسعه و تعميق روحيه علم آموزی، تداوم ایفای نقش ایثارگران در عرصه دانش و فناوری و ارج نهادن به ممتازان شاهد و ایثارگر برگزار می شود.

مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی قزوین اظهار کرد: نحوه انتخاب، ابتدا در سطح دانشگاه و سپس معرفی به کلان منطقه و در مرحله بعد در سطح وزارتخانه و کشوری است که از ميان نخبگان علمي و فرهنگي كشور، افراد حائز شرايط، انتخاب و از طرف وزارت خانه های بهداشت و علوم معرفي می شوند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.0.9.0