شبنم  جلیل القدر

 فعالیت های پژوهشی

 

شبنم جلیل القدر

در دانشگاه علوم پزشکی قزوین چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پایان نامه ها
پایان نامه ها
اختراعات
اختراعات
علوم پزشکی قزوین
علوم پزشکی قزوین
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : شبنم جلیل القدر آخرین مدرک تحصیلی : تخصص
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : Shabnam Jalilolghadr تاریخ تولد :
دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی رشته تخصصی :
آدرس محل کار : قزوین

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان محل اجرا سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی روایی و پایایی پرسشنامه عادات خواب کودکان (CSHQ) در دانش آموزان 12-7 ساله شهر قزوین (مرکز تحقیقات رشد کودکان) مجری24
2ترجمه، پایایی ، روایی و بومی سازی شاخص شدت خواب آلودگی اپورث برای کودکان(مرکز تحقیقات رشد کودکان) مجری24
3مقایسه عادات خواب و استفاده از رسانه های دیجیتال درکودکان 3تا 6ساله سالم و مبتلا به تنبلی چشم در مراجعین به مرکز بهداشتی درمانی مینودر قزوین تابستان 1396 استاد راهنما12
4مقایسه‌ سه رویکرد درمانی مختلف در کودکان دبستانی مبتلا به براکسیزم شبانه مجری12
5بررسی فنوتیپ بیماران مبتلا به فنیل کتونوری شناخته شده در استان قزوین تا سال1394 استاد مشاور20
6بررسی فراوانی اضطراب وافسردگی در بیماران دچار آپنه انسدادی حین خواب استاد مشاور18
7ارزﯾﺎﺑﯽ سرعت اسپیندلها در بیماران دچار آپنه خواب با شدتهای مختلف بیماری استاد مشاور6
8بررسی شیوع مهار کننده های فاکتور های انعقادی VIII و IX در بیماران هموفیلی Aو B استان قزوین در سال 5- 1394 استاد مشاور10
9پیگیری کودکان مبتلا به تب و تشنج به مدت 2 سال بعد از ترخیص از بیمارستان قدس مجری311378/06/011380/12/25
10بررسی شیوع ریکتز در کودکان زیر 2 سال آبیک و نیازسنجی و برنامه‌ریزی آموزشی در منطقه مجری221381/12/151383/10/15
11بررسی شیوع اوریون و هزینه منفعت وواکسیناسیون اوریون در کودکان دبستانی قزوین سال 82-81 همکار121382/10/021383/10/15
12بررسی باورهای تغذیه ای کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوین همکار241383/05/201385/06/07
13بررسی تأثیر مکمل روی بر رشد قدی دختران کوتاه قد دبستانی شهر قزوین در سال 84-1383 مجری 1383/12/20
14بررسی اختلالات خواب در کودکان 7-12 ساله قزوین همکار121386/01/15
15تعیین ارتباط بین میزان آگاهی دانشجویان پزشکی از خدمات کتابخانه های علوم پزشکی قزوین مجری161388/10/251390/03/03
16مقایسه اینترلوکین 1- بتا سرم و پروکلسیتونین سرم در تشخیص سپسیس نوزادان ناظر161389/10/15
17بررسی عوامل مرتبط با خواب کودکان 3 تا 6 ساله مهد کودک های قزوین و ارائه راه کارهای بهداشتی برای پیشگیری از اختلال خواب در کودکان مجری111389/10/20
18بررسی اپیدمیولوژی کمبود ویتامین D و عوامل مرتبط با آن در افراد 18-10 ساله منطقه مینودر قزوین مجری121390/05/15
19تعیین شیوع سندرم متابولیک و ارتباط آن با شیوه زندگی در گروه سنی 10 تا 18 ساله تحت پوشش مرکز تحقیقات جمعیت مینودر ن مجری191391/01/17
20بررسی عادات خواب کودکان و الگوی خواب دانش آموزان 12-7 ساله شهر قزوین استاد راهنما241394/04/201396/04/20
21مقایسه ساختارکمی وکیفی خواب در مبتلایان به سندرم over lapو آپنه انسدادی خواب استاد مشاور121395/01/141396/01/14
22مقایسه دو روش غیر دارویی برای افزایش وزن نوزادان کم وزن نسبت به سن حاملگی استاد مشاور241395/10/151397/10/15
23بررسی رابطه امنیت غذایی مادر با نمایه توده بدن کودکان 2-6 ساله در مراجعین به مرکز بهداشتی درمانی مینودر قزوین بهار 1396 استاد راهنما121396/01/011397/06/31
24تاثیر درمان با ملاتونین بر بی خوابی مزمن کودکان یک تا سه سال استاد راهنما121396/03/011397/03/01

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ دوره (Volum) شماره ضریب تاثیر
1شیوع بروکسیسم هنگام خواب در کودکان سه تا شش ساله قزوین سال 1390ایندکس شده سطح پنج – Index Medicus روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)1392194
2ﺑﺮرﺳی ارﺗﺒﺎط دریﺎﻓﺖ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻏﺬایی ﺑﺎ ﭘﺮوﻓﺎیﻞ ﭼﺮﺑی ﺧﻮن در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ساله شهر سنندج در سال 1392ایندکس شده سطح سه – scopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران139425125
3ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب ﺑﺎ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن، ﺑﺎزیﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای و ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ درﯾﺎﻓﺘﯽ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯿﻨﻮدر ﻗﺰوﯾﻦایندکس شده سطح پنج – SIDمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین1394195
4بررسی وضعیت چربی های خون و ارتباط آن با نمایه توده بدنی در نوجوانان شهر قزوینایندکس شده سطح سه – scopusمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان13942398
5ساختار خواب و آپنه انسدادی خواب در کودکان چاق با و بدون سندرم متابولیک: مطالعه مورد شاهدیایندکس شده سطح یک – ISISleep and Breathing13952022.482
6اصول بهداشت خواب و ارتباط آن با کیفیت خواب در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوینایندکس شده سطح دو – Medline/Pub MedJournal of Caring Sciences139552
7شیوع سندرم متابولیک و مقاومت به انسولین در کودکان و نوجوانان قزوین، ایرانایندکس شده سطح یک – ISIMalaysian Journal of Medical Sciences13942260.0
8اختلالات چربی خون و ارتباط آن با شاخص های تن سنجی در نوجوانانعلمی پژوهشیفصلنامه علمی - پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 1394224
9بررسی ارتباط دریافت گروه های غذایی با پروفایل چربی خون در نوجوانانایندکس شده سطح سه – scopusمجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران139425125
10تفاوت در پاسخ به درمان مرسوم با ویتامین دی بین کودکان و نوجوانان چاق و دارای وزن نرمال در قزوین، ایرانایندکس شده سطح یک – ISI ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ----139659
11اثر برنامه آموزشی بهداشت خواب بر روی مشکلات خواب پرستاران زن شیفت کارایندکس شده سطح پنج – Ebsco ---- عنوان نشریه در لیست موجود نیست ----139622476-2938
12بررسی ایکتر وبرخی از ویژگیهای آن در بیمارستانهای قدس و کوثرعلمی پژوهشی 5
13نگرش پزشکان عمومی قزوین نسبت به پرفشاری خون 4
14شیوع کم خونی هیپو کروم میکروسیت وعلل آن در کودکان بستری بیمارستان قدس قزوین 32
15بررسی تاثیر مکمل روی بر رشد قدی کودکان کوتاه قد دبستانی قزوین
16Effect of low and high glycaemic index drink on sleep pattern in children

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال
1Low GI milk as a bedtime snack predict shorter sleep onset than high GI milk drinkنوزدهمین کنگره ASM خواب پوستر
2بررسی شیوع سندرم متابولیک در کودکان دارای شاخص توده بدنی (bmi ) بالا ، مراجعه کننده به کلینیک غدد کودکان قزوین طی سالهای 86-87
3مقایسه ارزش پروکسی تونین و آزمون سریع پروتئین واکنشی c در کودکان مبتلا به عفونت مجاری ادراری
4مقایسه سونوگرافی و dmsa رنال اسکن در تشخیص پیلو نفریت حاد کودکان بستری در بیمارستان قدس قزوین از افتتاح بیمارستان لغایت آذر
5بررسی شیوع اختلالات و عادات خواب کودکان 3 تا 6 ساله شهر قزوین
6ارتباط متقابل خواب با عفونت
7بررسی سن شروع بلوغ در دختران مدارس ابتدایی و راهنمایی شهر قزوین در سال تحصیلی 86-87

تالیف/ترجمه کتاب
hide/show

ردیف عنوان سال چاپ ماهیت

اختراعات
hide/show

ردیف عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان