شبنم  جلیل القدر

 فعاليت هاي پژوهشي

 

شبنم جلیل القدر

در دانشگاه علوم پزشکي قزوين چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پايان نامه ها
پايان نامه ها
اختراعات
اختراعات
علوم پزشکي قزوين
علوم پزشکي قزوين
آمار عملکرد پژوهشي
آمار عملکرد پژوهشي
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي(فارسي) : شبنم جلیل القدر آخرين مدرک تحصيلي : تخصص
نام و نام خانوادگي(انگليسي) : Shabnam Jalilolghadr تاريخ تولد :
دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی رشته تخصصي :
آدرس محل کار : قزوین

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق پژوهشي


طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف عنوان محل اجرا سمت مدت طرح(ماه) تاريخ شروع تاريخ پايان
1بررسی روایی و پایایی پرسشنامه عادات خواب کودکان (CSHQ) در دانش آموزان 12-7 ساله شهر قزوین (مرکز تحقیقات رشد کودکان) مجري24
2مقایسه عادات خواب و استفاده از رسانه های دیجیتال درکودکان 3تا 6ساله سالم و مبتلا به تنبلی چشم در مراجعین به مرکز بهداشتی درمانی مینودر قزوین تابستان 1396 استاد راهنما12
3بررسی فراوانی اضطراب وافسردگی در بیماران دچار آپنه انسدادی حین خواب استاد مشاور18
4بررسی شیوع مهار کننده های فاکتور های انعقادی VIII و IX در بیماران هموفیلی Aو B استان قزوین در سال 5- 1394 استاد مشاور10
5پیگیری کودکان مبتلا به تب و تشنج به مدت 2 سال بعد از ترخیص از بیمارستان قدس مجري311378/06/011380/12/25
6بررسی شیوع ریکتز در کودکان زیر 2 سال آبیک و نیازسنجی و برنامه‌ریزی آموزشی در منطقه مجري221381/12/151383/10/15
7بررسی شیوع اوریون و هزینه منفعت وواکسیناسیون اوریون در کودکان دبستانی قزوین سال 82-81 همكار121382/10/021383/10/15
8بررسی باورهای تغذیه ای کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوین همكار241383/05/201385/06/07
9بررسی تأثیر مکمل روی بر رشد قدی دختران کوتاه قد دبستانی شهر قزوین در سال 84-1383 مجري 1383/12/20
10بررسی اختلالات خواب در کودکان 7-12 ساله قزوین همكار121386/01/15
11تعیین ارتباط بین میزان آگاهی دانشجویان پزشکی از خدمات کتابخانه های علوم پزشکی قزوین مجري161388/10/251390/03/03
12مقایسه اینترلوکین 1- بتا سرم و پروکلسیتونین سرم در تشخیص سپسیس نوزادان ناظر161389/10/15
13بررسی عوامل مرتبط با خواب کودکان 3 تا 6 ساله مهد کودک های قزوین و ارائه راه کارهای بهداشتی برای پیشگیری از اختلال خواب در کودکان مجري111389/10/20
14بررسی اپیدمیولوژی کمبود ویتامین D و عوامل مرتبط با آن در افراد 18-10 ساله منطقه مینودر قزوین مجري121390/05/15
15تعیین شیوع سندرم متابولیک و ارتباط آن با شیوه زندگی در گروه سنی 10 تا 18 ساله تحت پوشش مرکز تحقیقات جمعیت مینودر ن مجري191391/01/17
16بررسی عادات خواب کودکان و الگوی خواب دانش آموزان 12-7 ساله شهر قزوین استاد راهنما241394/04/201396/04/20
17مقایسه ساختارکمی وکیفی خواب در مبتلایان به سندرم over lapو آپنه انسدادی خواب استاد مشاور121395/01/141396/01/14

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف عنوان نمايه نام نشريه سال چاپ دوره (Volum) شماره ضريب تاثير
1شیوع بروکسیسم هنگام خواب در کودکان سه تا شش ساله قزوین سال 1390ايندکس شده سطح پنج – Index Medicus روانپزشکي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار)1392194
2ﺑﺮرﺳی ارﺗﺒﺎط دریﺎﻓﺖ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻏﺬایی ﺑﺎ ﭘﺮوﻓﺎیﻞ ﭼﺮﺑی ﺧﻮن در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ساله شهر سنندج در سال 1392ايندکس شده سطح سه – scopusمجله دانشگاه علوم پزشکي مازندران139425125
3ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب ﺑﺎ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن، ﺑﺎزیﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای و ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ درﯾﺎﻓﺘﯽ در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯿﻨﻮدر ﻗﺰوﯾﻦايندکس شده سطح پنج – SIDمجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين1394195
4بررسی وضعیت چربی های خون و ارتباط آن با نمایه توده بدنی در نوجوانان شهر قزوینايندکس شده سطح سه – scopusمجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني زنجان13942398
5ساختار خواب و آپنه انسدادی خواب در کودکان چاق با و بدون سندرم متابولیک: مطالعه مورد شاهدیايندکس شده سطح يک – ISISleep and Breathing13952022.482
6اصول بهداشت خواب و ارتباط آن با کیفیت خواب در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوینايندکس شده سطح دو – Medline/Pub MedJournal of Caring Sciences139552
7شیوع سندرم متابولیک و مقاومت به انسولین در کودکان و نوجوانان قزوین، ایرانايندکس شده سطح يک – ISIMalaysian Journal of Medical Sciences13942260.0
8اختلالات چربی خون و ارتباط آن با شاخص های تن سنجی در نوجوانانعلمي پژوهشيفصلنامه علمي - پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي سبزوار 1394224
9بررسی ارتباط دریافت گروه های غذایی با پروفایل چربی خون در نوجوانانايندکس شده سطح سه – scopusمجله دانشگاه علوم پزشکي مازندران139425125
10بررسی ایکتر وبرخی از ویژگیهای آن در بیمارستانهای قدس و کوثرعلمي پژوهشي 5
11نگرش پزشکان عمومی قزوین نسبت به پرفشاری خون 4
12شیوع کم خونی هیپو کروم میکروسیت وعلل آن در کودکان بستری بیمارستان قدس قزوین 32
13بررسی تاثیر مکمل روی بر رشد قدی کودکان کوتاه قد دبستانی قزوین
14Effect of low and high glycaemic index drink on sleep pattern in children

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شيوه ارائه سال
1Low GI milk as a bedtime snack predict shorter sleep onset than high GI milk drinkنوزدهمين کنگره ASM خواب پوستر
2بررسی شیوع سندرم متابولیک در کودکان دارای شاخص توده بدنی (bmi ) بالا ، مراجعه کننده به کلینیک غدد کودکان قزوین طی سالهای 86-87
3مقایسه ارزش پروکسی تونین و آزمون سریع پروتئین واکنشی c در کودکان مبتلا به عفونت مجاری ادراری
4مقایسه سونوگرافی و dmsa رنال اسکن در تشخیص پیلو نفریت حاد کودکان بستری در بیمارستان قدس قزوین از افتتاح بیمارستان لغایت آذر
5بررسی شیوع اختلالات و عادات خواب کودکان 3 تا 6 ساله شهر قزوین
6ارتباط متقابل خواب با عفونت
7بررسی سن شروع بلوغ در دختران مدارس ابتدایی و راهنمایی شهر قزوین در سال تحصیلی 86-87

تاليف/ترجمه کتاب
hide/show

رديف عنوان سال چاپ ماهيت

اختراعات
hide/show

رديف عنوان تاريخ ثبت شماره ثبت اسامي پديد آورندگان