سید سعید   فرزام

 فعالیت های پژوهشی

 

سید سعید فرزام

در دانشگاه علوم پزشکی قزوین چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده
کتاب ها
کتاب ها
پایان نامه ها
پایان نامه ها
اختراعات
اختراعات
علوم پزشکی قزوین
علوم پزشکی قزوین
آمار عملکرد پژوهشی
آمار عملکرد پژوهشی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : سید سعید فرزام آخرین مدرک تحصیلی : تخصص
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : تاریخ تولد :
دانشکده/محل خدمت : دانشکده پزشکی رشته تخصصی : جراحی
آدرس محل کار : قزوین

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

سوابق شغلی
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاریخ شروع تاریخ پایان

سوابق پژوهشی


طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان محل اجرا سمت مدت طرح(ماه) تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی ارتباط سطح سرمی منیزیوم و فراوانی AF پس از عمل جراحی CABG در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی قزوین مجری10
2بررسی عوامل پیش بینی کننده دلیریوم بعد از عمل جراحی قلب در بخش آی سی یو جراحی قلب باز بیمارستان بوعلی سینای شهر قزوین مشاور علمی12
3مقایسه مدل‌های ASCOT و TRIIS در پیشگویی احتمال بقاء بیماران ترومایی مجری81381/12/151382/09/02
4بررسی ارتباط میزان گردش خون کلاترال و شدت بیماری شرایین کرونری با بروز فیبریلاسیون دهلیزی پس از جراحی بای پس کرونری استاد مشاور81394/05/121394/12/29
5اثر ملاتونین بر بیومارکرهای قلبی پس از جراحی بای پس عروق شریان کرونری(CABG):یک کارآزمایی بالینی آزمایشی (مطالعه پایلوت )دو سوکور در سال 1397 همکار461397/05/10
6بررسی پلیمورفیسمهای ژنهای سیتوکرومP450و VKORC1 در بیماران قلبی _ عروقی مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های شهر قزوین همکار اجرایی01397/12/01

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه نام نشریه سال چاپ دوره (Volum) شماره ضریب تاثیر

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره محل کنگره شیوه ارائه سال

تالیف/ترجمه کتاب
hide/show

ردیف عنوان سال چاپ ماهیت

اختراعات
hide/show

ردیف عنوان تاریخ ثبت شماره ثبت اسامی پدید آورندگان